ಶನಿವಾರ , ಜುಲೈ 20 2024
kn
Breaking News

ಸರ್ವವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ
ರಿ.ಸಂಖ್ಯೆ: 07767/CAR/A11/94.TC

Smiley face

ಸಂಪಾದಕರು: ಮಾರುತಿ ನಾ. ಸವಳೇಕರ.
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕರು: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸವಳೇಕರ.


ADDRESS- Murgod building, Market Road, Mudalagi.
DIST-BELGAVI, STATE KARNATAKA.
CONTACT- 9448875656, 7411403197
MAIL: sarvavaninews@gmail.com


You cannot copy content of this page